Overlijden melden: 0512 - 515 827
24 uur per dag bereikbaar

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering geeft rust en zorgt ervoor dat uw nabestaanden een uitvaart kunnen regelen die bij u past, zonder zorgen over de kosten. De dienstverlening van De Laatste Eer Drachten kent een basisverzekering en een aanvullende verzekering

Basisverzekering

Kiest u voor onze basisverzekering? Dan regelt De Laatste Eer Drachten – samen met de nabestaanden - de begrafenis of crematie. De nabestaanden ontvangen bij deze verzekering dus geen kapitaal (geld), maar een dienst: het geldbedrag dat op de polis staat, gaat naar de uitvaartmaatschappij, die daarmee de uitvaart regelt. U bent vrij in uw keuzes over vorm en inhoud van de uitvaart en bent dus niet verplicht om bepaalde diensten, zoals volgauto’s of rouwkaarten, af te nemen.

Verzekering voor een sobere/budget uitvaart

Bij de basisverzekering heeft u recht op onze dienstverlening voor een bedrag van € 2.500. Dit is voldoende voor een sobere/budget uitvaart. Hierbij is inbegrepen:

 • Diensten uitvaartverzorger
 • Verzorgen van de overledene
 • Een standaard uitvaartkist
 • Verzorgen van alle formaliteiten
 • Akte van overlijden
 • Opbaring thuis of in uitvaartcentrum Slingehof
 • Gebruik aula van uitvaartcentrum Slingehof
 • Vervoer op de dag van de uitvaart
 • Condoleanceregister
Voordelen basisverzekering
 • Landelijke dekking
 • Lage concurrerende contributie
 • Kinderen tot 16 jaar gratis meeverzekerd
 • Koppeling tussen verzekering en verzorging uitvaart
 • U profiteert van het ledentarief. Dit voordeel kan aanzienlijk oplopen.
 • Winstdeling (De Laatste Eer Drachten kent geen winstoogmerk)
 • Regionale betrokkenheid
 • Eigen uitvaartzorg = kwaliteitswaarborg
Aanvullende verzekering

Wilt u een luxe kist, een bijzondere uitvaartplechtigheid met veel bezoekers, livemuziek of bijvoorbeeld een mooie rouwkoets? Dan is een verzekerd bedrag van € 2.500 niet voldoende. Om de extra kosten te dekken kunt u gebruik maken van de aanvullende verzekering van De Laatste Eer Drachten. Net als de basisverzekering is ook deze aanvullende verzekering een natura sommenverzekering. Dat betekent dat nabestaanden het uitgekeerde bedrag besteden aan diensten van De Laatste Eer Drachten. Tot een maximum van € 7.500 kunt u zelf de hoogte van het verzekerd bedrag bepalen. Kiest u voor een basis- en maximale aanvullende verzekering, dan bent u verzekerd voor een bedrag van € 10.000.

Speciaal ledentarief

Wilt u lid worden van De Laatste Eer Drachten?  Sluit dan eerst een basisverzekering af van € 2.500. Bij uw overlijden wordt dit bedrag in de vorm van onze dienstverlening uitgekeerd. Dat gebeurt tegen ledentarief. We zijn immers een Onderlinge Uitvaartmaatschappij. 

Deposito

Sinds 1-1-2017 is het mogelijk om bij De Laatste Eer Drachten een depositorekening te openen. Op deze rekening kunt nu alvast geld gaan reserveren voor de kosten van uw uitvaart. Jaarlijks vindt er een rente vergoeding plaats over de gestorte bedragen.

Bereken premie

Geboortedatum:

24 uur per dag bereikbaar op
telefoonnummer: 0512 - 515 827