Voorwaarden 

 

Hieronder vindt u uitgebereide informatie van onze voorwaarden en reglementen die van toepassing zijn op onze dienstverlening

Vergelijkingskaart risico's afdekken

Productwijzer

Statuten

Reglement verzekeringsvoorwaarden

Basisverzekering

Aanvullende verzekering

Deposito voorwaarden

Privacyverklaring

 

Disclaimer

DLE-Drachten zet zich in om de inhoud van haar internetsite regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

DLE-Dachten is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit - of in enig opzicht verband houdt met – onjuistheden, het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.