Over De Laatste Eer Drachten

Loslaten in verbondenheid

Een uitvaart gaat over de dood, maar misschien wel meer nog over het leven. Het gaat over delen van herinneringen en ervaringen. Over delen van levensverhalen. Over de betekenis die iemand had en de plek die hij innam. Over zijn passies, zijn eigenheid. Maar ook over het delen van pijn en verdriet.

Samen met u staan we stil bij de mens die de overledene was. Bij de waarde van een uniek mensenleven. Dat doen we met een open blik naar tradities, levensovertuigingen en persoonlijke wensen van de overledene en de nabestaanden. Een zo met zorg en aandacht vormgegeven afscheid geeft inhoud en diepgang aan het leven. Het afscheid wordt een liefdevol loslaten. 

Onze uitvaartbegeleiders

Het team van De Laatste Eer Drachten bestaat uit uitvaartbegeleiders, een gastvrouw en financiële krachten. We stellen ons graag aan u voor.

Uitvaartonderneming De Laatste Eer Drachten: onze drie pijlers

De Laatste Eer Drachten bestaat uit drie onderdelen: uitvaartzorg, een uitvaartcentrum en uitvaartverzekeringen. Al deze onderdelen hebben hetzelfde doel: ondersteuning, begeleiding en rust bieden rondom een overlijden. De Laatste Eer Drachten bestaat al sinds 1918.

Uitvaartzorg gericht op een persoonlijk afscheid

Koffiedrinken bij de uitvaart, ‘want opa dronk altijd koffie’? Of was het opa’s wens om bij zijn afscheid het leven te vieren met een goed glas wijn? Niet aannames, maar vragen vormen voor ons het uitgangspunt bij het regelen van een uitvaart. Bij De Laatste Eer Drachten vragen we door tot we weten wie de overledene was en wat zijn wensen waren. Want pas als we iemands verhaal echt kennen, kan de uitvaart een persoonlijke uitvaart worden. En dat doet niet alleen recht aan de overledene, maar helpt nabestaanden ook bij hun verwerkingsproces. De Laatste Eer Drachten staat u in het hele proces bij met informatie en ondersteunt bij het regelen van allerlei praktische zaken. Heeft u ook in de periode na het overlijden behoefte aan begeleiding? Wij zijn er voor u.

Uitvaartverzekering zonder winstoogmerk

Kiezen voor een uitvaartverzekering bij De Laatste Eer Drachten is kiezen voor zekerheid. Dankzij onze degelijke, solide basis en het grote ledenaantal is de continuïteit en kwaliteit voor de toekomst gewaarborgd. Bovendien heeft De Laatste Eer Drachten geen winstoogmerk. Zoals omschreven in het reglement Algemene Verzekeringsvoorwaarden kan de maatschappij besluiten een recht op winstdeling toe te kennen. Zo zorgen we ervoor dat de belangen van onze leden op een zeer integere manier worden behartigd.

Uitvaartcentrum Slingehof

Ons uitvaartcentrum in Drachten biedt u de mogelijkheid om in alle rust afscheid te nemen en een uitvaartplechtigheid te houden.