Overlijden melden: 0512 - 515 827
24 uur per dag bereikbaar
Liefdevol loslaten

Met een uitvaartverzekering voorkomt u dat uw nabestaanden naast het verdriet om het overlijden ook nog eens voor onverwachte kosten komen te staan.

Een goede regeling voor uw uitvaart en de periode daarna is dan ook een uiting van liefde en zorg voor uw nabestaanden. Zo wordt een afscheid een liefdevol loslaten.

 

Voorwaarden 

Hieronder vindt u uitgebereide informatie van onze voorwaarden en reglementen die van toepassing zijn op onze dienstverlening

Dienstverleningsdocument

Productwijzer

Statuten 

Reglement verzekeringsvoorwaarden

Basisverzekering

Aanvullende verzekering

Deposito voorwaarden

Privacyverklaring 

 

Disclaimer

DLE-Drachten zet zich in om de inhoud van haar internetsite regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

DLE-Dachten is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit - of in enig opzicht verband houdt met – onjuistheden, het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

24 uur per dag bereikbaar op
telefoonnummer: 0512 - 515 827