Overlijden melden: 0512 - 515 827
24 uur per dag bereikbaar

Aanvullende verzekering

Een afscheid is een bijzonder moment, dat je niet kunt overdoen. Brengen uw uitvaartwensen hogere kosten met zich mee dan bij een sobere uitvaart horen, overweeg dan om naast uw basisverzekering een aanvullende verzekering af te sluiten.

De aanvullende uitvaartverzekering van De Laatste Eer Drachten

Met onze aanvullende uitvaartverzekering verzekert u zich ervan dat De Laatste Eer Drachten – samen met de nabestaanden - uw begrafenis of crematie verzorgt. Uw nabestaanden ontvangen bij deze verzekering dus geen kapitaal (geld), maar een dienst: het geldbedrag dat op de polis staat, gaat naar de uitvaartmaatschappij, die daarmee de uitvaart regelt. U bent vrij in uw keuzes over vorm en inhoud van de uitvaart en bent dus niet verplicht om bepaalde diensten, zoals volgauto’s of rouwkaarten, af te nemen.

De hoogte van het verzekerd bedrag

Wilt u een aanvullende uitvaartverzekering bij De Laatste Eer Drachten? Dan sluit u eerst een basislidmaatschap af. Bent u al lid? Dan kunt u gewoon uw verzekering aanpassen. Met de aanvullende verzekering kunt u dit bedrag aanvullen tot maximaal € 10.000. De hoogte van het te verzekeren bedrag hangt af van uw uitvaartwensen. Na uw overlijden wordt het verzekerd bedrag in, zelf gekozen, diensten uitgekeerd.

Uw uitvaartverzekering bijstellen

Alles in Nederland wordt steeds duurder. Ook uitvaartkosten stijgen voortdurend. De Laatste Eer Drachten brengt u gedurende de looptijd van uw verzekering jaarlijks op de hoogte van gemiddelde uitvaarttarieven. Zo kunt u zelf bepalen of u de hoogte van het verzekerd bedrag wilt bijstellen.

Voordelen van onze aanvullende uitvaartverzekering
  • Landelijke dekking
  • Concurrerende premie
  • Kinderen tot 16 jaar gratis meeverzekerd
  • Koppeling tussen de natura sommenverzekering en uw uitvaart
  • Vrij besteedbaar natura kapitaal
  • Regionale betrokkenheid

Bereken premie

Geboortedatum:

24 uur per dag bereikbaar op
telefoonnummer: 0512 - 515 827