Overlijden melden: 0512 - 515 827
24 uur per dag bereikbaar
Liefdevol loslaten

Met een uitvaartverzekering voorkomt u dat uw nabestaanden naast het verdriet om het overlijden ook nog eens voor onverwachte kosten komen te staan.

Een goede regeling voor uw uitvaart en de periode daarna is dan ook een uiting van liefde en zorg voor uw nabestaanden. Zo wordt een afscheid een liefdevol loslaten.

Algemene Ledenvergadering 29 september
Slingehof-koffiekamer

Algemene Ledenvergadering 29 september

14 september 2021

De Raad van Bestuur van Onderlinge Uitvaartmaatschappij “De Laatste Eer Drachten” U.A. nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de            

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 29 september 2021 in Uitvaartcentrum “Slingehof”, Overstesingel 1,  9204 KJ  in Drachten.  Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 

Opening
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 december 2020
Ingekomen stukken en mededelingen
Presentatie “Hoofdzaken directieverslag 2020”
Vaststelling Directieverslag 2020
Vaststelling jaarrekening 2020 Onderlinge Uitvaartmaatschappij DLE Drachten U.A.
Verslag Raad van Commissarissen
Décharge voor het gevoerde beleid
Benoeming:
Dhr. J. Pop, Lid Raad van Commissarissen DLE Drachten is aftredend en blijft in functie tot opvolger wordt benoemd volgens artikel 16 lid 5 van de statuten

Rondvraag
Sluiting
 

 

Vanaf 15 september liggen voor leden de betreffende stukken ter inzage in het kantoor van DLE Drachten (Uitvaartcentrum Slingehof) aan de Overstesingel 1 te Drachten. De openingstijden van het kantoor zijn maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur.

 

Hoogachtend,

Raad van Bestuur

Terug naar overzicht

24 uur per dag bereikbaar op
telefoonnummer: 0512 - 515 827